Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Brandweer Breskens kwam veel te laat. (28-10-2015) Vragen Lijst Babijn aan het College van de gemeente Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de gemeente Sluis.

Onderwerp: 'Brandweer Breskens kwam veel te laat'.

Oostburg, d.d. 28-10-2015
 
 
Geacht College,
 
Toelichting.
Artikel PZC d.d. 26 0ktober jl. 'Brandweer Breskens kwam veel te laat', is voor de Fractie van Lijst Babijn aanleiding tot het stellen van vragen aan uw College.
 
Kernpunten artikel PZC: "Het duurde 21 minuten. En dat is natuurlijk nog te lang", reageert directeur Gerrie Ruijs van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). "In Breskens was er geen chauffeur en in Oostburg bleek het korps onderbemand. Pech op pech was dat. Een chauffeur van Oostburg is naar Breskens gekomen en dat kost tijd. Dat is het risico met vrijwilligers en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen", zegt ze. Daarom is VRZ bezig met het project Maatwerk, waarbij gewerkt gaat worden met piepers die beschikbaarheid aangeven en blusvoertuigen waar vier personen in kunnen.
 
Vragen.
1.     Kan uw College bevestigen of bovenstaande lezing door de directeur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) juist is weergegeven en ook correspondeert met de feiten?
2.     Onze Fractie wil van uw College vernemen op welke wijze de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) per direct de beschikbaarheid en de aanrijtijden gaat borgen?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (Fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail  : info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl