Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Marinierskazerne. (09-12-2015) Vragen namens (PVZ) aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

                            
 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                   Oostburg, 09 december 2015
 
Geacht College,
 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. bericht PZC d.d. 08-12-2015: ,,Bouw marinierskazerne loopt mogelijk vertraging op”.

 
Toelichting
Bovengenoemd artikel in de PZC, met de daarin als kernpunten: ,,Omdat de voorbereiding complex is, is in de planning een vertraging van ongeveer een jaar ontstaan, schrijft de minister aan de Kamer. Het is voor de minister aanleiding om een nieuwe planning voor het bouwproject te maken. Ook worden risico's opnieuw ingeschat”, is voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aanleiding om de hierna volgende vragen aan uw College te stellen.
 
Vragen
Zijn er financiële en/of andere consequenties te verwachten? Zo ja, wie draait daar dan voor op?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter