Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Energierekening. (03-02-2016) Vragen mevr. L. Flikweert namens Lijst Babijn aan het College van Sluis.

Aan             : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Gemeenten verliezen geld door geschatte energierekening.
Sluis, d.d. 03-02-2016,
 
Geacht College,
 
Toelichting.
Eind 2015 meldde BNR Nieuwsradio dat gemeenten jaarlijks miljoenen teveel betalen doordat hun energierekening grotendeels te hoog wordt ingeschat. Meters zouden zelden worden afgelezen, sommige meters bestaan niet meer en andere zijn onvindbaar. Eneco bevestigt dit beeld. Dit is ontstaan omdat, inmiddels ruim 15 jaargeleden, gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van meterstanden. Iets waar veelal de capaciteit niet voor aanwezig is.
Het Haagse bedrijf GreenFox heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam een                               oplossing bedacht. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn in opdracht van de gemeente aan de slag gegaan met het feitelijk opsporen en aflezen van de meters die in het systeem geregistreerd stonden op naam van de gemeente. Gemeente Rotterdam heeft in totaal 10.000 gas-, water- en elektrameters. Nadat slechts 10% van de meterstanden in kaart gebracht waren door GreenFox, bleek de besparing al ruim 1miljoen euro op jaarbasis.
Die wijze van aanpak is inmiddels in meerdere steden uitgevoerd en vergelijkbare besparingen worden gerealiseerd.
Vragen.
1.     Is uw College bekend met deze problematiek?
2.     Is uw College bereid om te (laten) onderzoeken of er op dit vlak in onze gemeente Sluis wellicht ook een besparing te realiseren is?
3.     GreenFox kan werken op no cure no pay basis waarbij het mogelijk is om een vast bedrag per meter te betalen of een percentage van de gerealiseerde besparing. Staat uw College open voor de variabele variant waarbij alleen betaald zal worden bij een gerealiseerde besparing?
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
Met vriendelijke groet,
Lijst Babijn
Lia Flikweert, Fractielid