Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Beveiliging nucleaire sites. (07-03-2016) Vragen namens (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                     Oostburg, 07 maart 2016
 
 
Geacht College,
 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Beveiliging nucleaire sites’.

 
Toelichting
Het feit dat België 140 militairen gaat inzetten voor de bewaking van kerncentrales en andere plekken waar met nucleair materiaal wordt gewerkt is voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aanleiding om de hierna volgende vragen aan uw College te stellen.
 
Vragen
1.     Is uw College met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van mening, dat nadat buurland België het noodzakelijk heeft geacht om vanwege terrorisme dreiging militairen in te gaan zetten voor de bewaking van kerncentrales en andere plekken waar met nucleair materiaal wordt gewerkt, het verstandig is om daar als provincie Zeeland bij aan te sluiten?
2.     Zo ja, is uw College dan bereid om daar bij onze landelijke overheid voor te gaan pleiten?
3.     Zo nee, waarom niet?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 

Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter