Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Sporthal Cadzand. (29-09-2016) Vragen L. Flikweert namens Lijst Babijn aan het College van Sluis.

Kenmerk:
Schriftelijk vragen (art. 41 RvO - politieke
vragen) / Verzoek om inlichtingen (art 169,
3e lid en 180, 3e lid GW, art. 43 RvO)
2
Vragen (art. 41 en 43 RvO)
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
secretaris, burgemeester,
S.I de Kievit-Minnaert mr. A.M.M. Jetten MSc
 
de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID/FRACTIE: mevr. Flikweert / fractie Lijst Babijn
ONDERWERP: privatisering sporthal Cadzand
TOELICHTING: Cadzand timmert aan de weg, de ontwikkelingen gaan hard. Maar in
diezelfde kern wordt al menig jaar door bestuurlijk Sluis gepraat over privatisering van de
Sporthal accommodatie te Cadzand. Naar de mening van burgers en onze fractie Lijst Babijn
is het erg stil rond deze privatisering.
Vragen (art. 41 en 43 RvO)
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
1 Is u college van mening dat het
proces van privatisering rond de
sportaccommodatie van de sporthal te
Cadzand voorspoedig loopt?
1
2 Klopt dat betrokken partijen u een
brief hebben geschreven en
vervolgens niets hebben vernomen
nog niet eens een bevestiging van
ontvangst van deze brief?
2
3 Worden betrokken partijen daarover
geïnformeerd en is er regelmatig
overleg met betrokken partijen?
3
4 Kunt u aangeven hoe de stand van
zaken is in deze?
 
Datum vragen: 29 september 2016
Datum antwoorden:
Verzonden:
Burgemeester en Wethouders van Sluis,