Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersonveiligheid (07-01-2005) Rotondes.

Aan            : Meldpunt Verkeersonveiligheid Zeeland. ( R.O.V.Z.)

Onderwerp : Rotondes Zeeuws-Vlaanderen.

Oostburg, d.d. 07-01-2003.
 




Geachte heer/mevrouw,
 
Op zich is het aanleggen van rotondes op gevaarlijke kruisingen een goede zaak, maar naar aanleiding van diverse ongevallen blijkt dat de zichtbaarheid van genoemde rotondes te wensen overlaat. ( b.v. omgeving Oostburg ( ZL ) )
 
Indien U betreffende rotondes d.m.v. een witte zigzaglijn zou aankondigen, net zoals andere hindernissen aangekondigd worden, in combinatie met het aanbrengen van een reflecterende c.q. fosforescerende laag op de rotonde zelf zou dat o.i. in de toekomst een groot aantal ongevallen kunnen voorkomen.
 
Ook horen wij vaak opmerkingen dat sommige rotondes erg hoog zijn waardoor

personenwagens aan de tegenoverliggende zijde vaak aan het zicht worden onttrokken.


Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijf ik,
 

Met vriendelijke groet,


 
Hoogachtend,
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :