Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersonveiligheid (10-11-2005) Gevaarlijke punten "Internationaal Kustfietspad" ter hoogte van de duinovergang nabij de kruising Zeeweg-Baanstpoldersedijk te Nieuwvliet.

Aan           : Zeeuws Meldpunt Verkeersonveiligheid.
Onderwerp: Gevaarlijke punten “Internationaal Kustfietspad” ter hoogte van
                    duinovergang nabij kruising Zeeweg-Baanstpoldersedijk te
                    Nieuwvliet.
Oostburg, d.d. 10-11-2005,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
De situatie die is ontstaan na de aanleg van een gedeelte van het “Internationaal Kustfietspad” ter hoogte van de duinovergang nabij de kruising Zeeweg-Baanstpoldersedijk te Nieuwvliet, is voor mij aanleiding U te attenderen op het volgende:
1.     een fietser, komende vanaf de zeedijk uit de richting Breskens, wordt aan het einde van de eerste helling geconfronteerd met een dubbele hindernis (zie bijlage 1). De eerste hindernis is voorzien van een reflecterende paal aan de rechterzijde. De daarop volgende tweede hindernis, is aan de linkerzijde voorzien van een reflecterende paal, aan de rechter zijde echter niet. Het gevaar schuilt daarin dat men ’s avonds of  ’s nachts wel de eerste hindernis opmerkt, maar wellicht de tweede over het hoofd ziet en daar frontaal mee in aanrijding komt met alle gevolgen van dien.
2.     aan het einde van de daaropvolgende helling, waar men veelal met verhoogde snelheid een scherpe bocht dient te maken, wordt de fietser verrast door een glibberige modderpoel (zie bijlage 2). Deze modderpoel is ontstaan door erosie van het in onvoldoende mate afgewerkte duinpad (rechts op foto).
 
Suggesties ter oplossing van beide “problemen”:
1.     gezien vanuit de richting Breskens, de tweede hindernis minimaal voorzien van een reflecterende paal aan de rechterzijde.
2.     helling duinpad beter verharden.
 

Hopende bij deze wederom een bijdrage te hebben geleverd ten gunste van de verkeersveiligheid, verblijf ik,

 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.     : 0117 452945
Fax.    : 0117 451207

E-mail: