Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ontpolderproject 't ZWIN. (28-09-2017) Vragen aan het College van Sluis namens Lijst Babijn.

Technische Raadsvraag aangaande ‘Ontpolderproject ’t ZWIN’ d.d. 28-09-2017.
 
Toelichting
Recent is onze Fractie ter ore gekomen dat de beloofde toegankelijkheid van het nieuwe ZWIN voor toeristen en recreanten ingeperkt gaat worden.
Concreet betekent dat, dat het fiets- wandelpad dat over de gehele lengte aan zeezijde van de nieuwe zeedijk (primaire waterkering) voorzien was, nu slechts gedeeltelijk zeezicht zal bieden.
 
Vragen
1.     Is uw College op de hoogte van deze wijziging?
2.     Zo ja, heeft uw College hier dan namens de gemeente Sluis bezwaar tegen aangetekend, zo nee waarom niet?
3.     Indien uw College niet op de hoogte is, gaat u zich dan informeren en alsnog bezwaar tegen deze wijziging aantekenen?
4.     Wie is (zijn) er verantwoordelijk voor deze wijziging binnen het project?
 
 
Lijst Babijn
François Babijn