Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

‘Zeeuwse Bloemenrivièra’. (21-12-2017) Vraag namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gericht aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                   Oostburg, 21 december 2017,


Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande het creëren van een ‘Zeeuwse Bloemenrivièra’.
 
Toelichting
Feiten zijn dat in ons land en dus ook in onze mooie provincie Zeeland, de vlinderpopulatie de afgelopen jaren drastisch is teruggelopen, en dat ondanks de aanleg van vele hectares “nieuwe natuur”.
 
Naar voorbeeld van de agrarische sector, een sector die akkerranden inzaait teneinde de biodiversiteit (waaronder de vlinderstand) te stimuleren, wil ik bij deze voorstellen om een verzoek aan onze Rijksoverheid te richten, met als doel in samenspraak met alle betrokken organisaties, door deskundigen te laten onderzoeken of het zinvol en haalbaar is, om “nieuwe natuur” gebieden met bloemenmengsels in te laten zaaien.
 
Indien voor een dergelijk onderzoek een proefgebied zou dienen te worden aangewezen, stel ik voor om onze provincie Zeeland aan te bieden als proefgebied en onze Rijksoverheid tevens te verzoeken om daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen (Europese subsidie?)
 
N.B. Het zou mogelijkerwijs niet alleen een stimulans kunnen betekenen voor een toename van de biodiversiteit in het algemeen, maar tevens van meerwaarde kunnen zijn voor het toerisme.
Daarenboven kunnen beheerders van die “nieuwe natuur” gebieden wellicht ook nog een besparing realiseren omdat door het ontstaan van bloemenweides de maaifrequentie omlaag kan.
 
Vraag
Is uw College bereid om bovenstaande op te pakken?
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter