Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen n.a.v. brief Minister Eric Wiebes gericht aan grote bedrijven in Nederland. (09-03-2018) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Provincie Zeeland: Commissie Economie d.d. 09-03-2018.
Vragen n.a.v. brief Minister Eric Wiebes gericht aan grote bedrijven in Nederland.
(Minister van Economische Zaken en Klimaat)
 
Grote bedrijven in Nederland zijn per brief geïnformeerd dat ze op korte termijn zullen moeten stoppen met het gebruik van gas uit Groningen. In de brief wordt het jaartal 2022 genoemd, het jaar waarin de grote bedrijven uiterlijk van het Groningse gas af moeten zijn.
 1.     Is uw College met ons van mening dat deze bedrijven een groot economisch belang voor Zeeland betekenen (ik noem nog even specifiek de werkgelegenheid)?
Concurrentiepositie.
Er bestaan volgens de minister voor de bedrijven twee opties: of verduurzaming van de energievoorziening of het overstappen op een ander soort gas dan het Groningengas.
2.     Is uw College met ons van mening dat aan die verplichte overstap of verduurzaming van de energievoorziening een zwaar prijskaartje hangt en daarmee de concurrentiepositie van een bedrijf kan verslechteren?
3.     Maakt uw College zich net als de Fractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) zorgen, dat door deze aangekondigde maatregel door de Minister, bedrijven hier hun poorten zouden kunnen gaan sluiten om zich in landen te gaan vestigen met betere vestigingsvoorwaarden? (N.B. Misschien moet onze noodlijdende provincie dan weer opdraaien voor een groot deel van de saneringskosten.)
4.     (a) Is uw College met ons van mening dat verminderen van de export van gas naar het buitenland een betere optie is en is uw College bereid om daarvoor een lobby richting Den Haag op te zetten? (b) Zo nee, waarom niet?
 
 
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
 
François Babijn (Fractievoorzitter)