Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Fosforbrand. (19-08-2019) Art. 44 vragen aan GS van Zeeland namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).


 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                                    Oostburg, 19 augustus 2019,
Geacht College,
 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van PZC bericht d.d. 12-08-2019: ,,Familie in shock na brandende kinderwagen met fosfor-stenen: Het was écht kantje boord.

 

Toelichting

In betreffend krantenartikel wordt er een relatie gelegd tussen de aangespoelde fosforhoudende stenen en de gifgasdump Paardenmarkt voor de kust van Knokke-Heist.
Ik citeer de passage uit het artikel: ,,De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en gemeente Sluis geven aan dat stenen met resten fosfor zelden worden gevonden op het strand. Hoe de stenen precies aanspoelden blijft voorlopig een raadsel. Voor de Belgische kust ligt nog veel munitie uit de Eerste Wereldoorlog. Wellicht zijn fosforhoudende stenen via een storm op het West-Zeeuws-Vlaamse strand beland.”
N.B. De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) heeft over dit “gevoelig liggende probleem” (gifgasdump) reeds vanaf 2013 meerdere malen bij uw college aan de bel getrokken (zie bijlage).
 
Vragen
  1. Is uw college op de hoogte van deze gebeurtenis die mogelijk veel slechter had kunnen aflopen?
  2. Wordt er onderzocht waar deze fosforhoudende stenen vandaan komen en of er inderdaad een relatie ligt met de ‘gifgasdump Paardenmarkt’ die gelegen is voor de kust van Knokke-Heist (BE)? Zo nee, waarom niet?
  3. Is uw college het met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) eens dat de veiligheid voor zowel onze inwoners als onze gasten (toeristen) te allen tijde gewaarborgd dient te zijn?
  4. Is uw college bereid, ter voorkoming van verdere calamiteiten op dit gebied, om concrete stappen te gaan zetten en zo ja welke?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter