Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

FIETSVOETVEER. (09-09-2019) Art. 44 vragen aan GS van Zeeland namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).


 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                                                 Oostburg, 9 september 2019,
 
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), met als onderwerp het Fietsvoetveer Breskens - Vlissingen.
 
Toelichting
De Prins Willem-Alexander werd op 8 augustus jl. uit de vaart gehaald vanwege een vastgelopen generator.
Op 4 september lazen wij in de PZC dat Directeur Martin Martens van de Westerschelde Ferry op dat moment onderzoek liet uitvoeren naar de oorzaak van de storing en dat hij druk in overleg was met de leverancier over de omvang van de ontstane schade en de mogelijke oplossingen. Tot slot gaf hij aan dat het op dat moment al zeker was dat de boot twee maanden uit de vaart zou zijn.
In een later stadium liet uw college weten dat de reparatie complex is en dat er maar weinig deskundigen zijn omdat het unieke schepen betreft en dat de reparatie daardoor niet sneller kan.
De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) heeft, voor zover mogelijk, technische informatie ingewonnen m.b.t. de reparatie van een scheepsgenerator. Daaruit komt het hiernavolgende naar voren:
Een nieuwe as draaien kost 1 dag, lagers vervangen door (eventueel sterkere) kost een dag, de generator opnieuw wikkelen kost een week en tot slot kost het eventueel “bakken” ook nog een dag. Tevens constateren wij (voor zover mogelijk) dat er voldoende Zeeuwse en/of in Nederland gevestigde bedrijven zijn die deze werkzaamheden uit kunnen uitvoeren.
Vragen
  1. Kan uw college, in het licht van onze bevindingen, gedetailleerd uitleggen waarom die reparatie dan toch zo lang moet duren en in Engeland dient plaats te vinden?
  2. Welke garantieduur zit er straks op de gerepareerde generator?
  3. Zijn er verschillende offertes opgevraagd? Zo nee, waarom niet?
  4. Kunnen de veerboten tegen een acceptabele prijs aangepast worden, zodat er een ‘standaard generator’ in past die makkelijker (sneller/goedkoper) te repareren of te vervangen is?
  5. In antwoord op vragen geeft uw college aan dat de Westerschelde Ferry B.V. beschikt
over reserve onderdelen om in geval van een storing deze snel te kunnen verhelpen. Kan uw college dan aangeven waarom is er geen reservegenerator, toch een essentieel onderdeel, in reserve wordt gehouden?
  1. Zit het probleem alleen in de generator, of ook nog in de “randapparatuur” (i.v.m. smering e.d.)?
  2. We hebben vernomen dat de generator voor de zomer preventief is vervangen. Waar is die oude generator gebleven en waarom is die niet in reserve gehouden; dan had deze oude generator nu wellicht als ‘tijdelijke vervanger’ dienst kunnen doen!?
  3. Kan uw college achterhalen waarom er een generator preventief is vervangen; betreft het een structureel terugkerend probleem en zo ja, is dat dan mogelijk het gevolg van een ontwerpfout?
  4. Tot slot wil de Statenfractie van DE PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) nog graag van uw college vernemen of de door Engeland aangekondigde BREXIT op 31 oktober a.s. nog voor extra vertraging kan gaan zorgen.
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter