Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersonveiligheid (21-01-2005) Westerscheldetunnel: brief aan Burgemeester.

Aan            : Burgemeester J.F. Sala

Onderwerp : Melding calamiteiten in of nabij Westerscheldetunnel.
Oostburg, d.d. 21-01-2004,
 
 
 
Geachte Burgemeester,
 

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van laattijdige berichtgeving tijdens recente voorvallen m.b.t. afsluiting van de tunnel als gevolg van een ongeval.

 
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat burgers, die in of op weg naar de tunnel gestrand zijn, contact met omroep zeeland moeten opnemen om dan pas via de radio te vernemen wat er aan de hand is. Als er dan uiteindelijk een waarschuwing de ether kan worden ingestuurd is er teveel kostbare tijd verloren gegaan en heeft men de mogelijkheid ontnomen een alternatieve route te kiezen, met alle eventuele gevolgen van dien.
 
Mogelijke gevolgen : ( 1 ) overheidsdiensten zoals brandweer,
                                           ambulancediensten en politie die door de ontstaan
                                           fileleed moeilijk ter plaatse kunnen komen.
                                   ( 2 ) economische schade doordat mensen of producten
                                           niet tijdig op hun bestemming aankomen.                 
 
Ontbreken er richtlijnen in het draaiboek omtrent deze problematiek of worden bestaande richtlijnen niet goed toegepast c.q. nageleefd?
 
M.i. kan een vroegtijdige melding door de tunnelexploitant richting de media in de toekomst voorkomen dat er onschuldige slachtoffers gaan vallen en er bedrijven of privé personen gedupeerd raken.
 
Hopende op een spoedige reactie Uwerzijds, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :