Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

WATERDUNEN. (06-11-2020) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                    
 
                                                                                                   Oostburg, 6 november 2020,
 
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden H.G.A. (Bertie) Steur en François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Project Waterdunen’.
 
Toelichting
Naar aanleiding van de noodkreet van Molecaten (zie bijlage) en het bericht in de PZC: ,,Boek Brouwerseiland kan wat raad betreft dicht: geen vakantiepark in Grevelingen”, heeft de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) de hierna volgende vragen aan uw college.
(N.B. De projectontwikkelaar kan het raadsbesluit nog aanvechten bij de rechter.)
 
Vragen
  1. Is uw college met ons van mening dat het ‘Project Waterdunen’, na vele opeenvolgende tegenvallers en de telkens weer uitgestelde oplevering, zo snel mogelijk voor de beloofde economische impuls moet gaan zorgen?
  2. Deelt uw college onze zorg, dat de financiële positie van Molecaten aanleiding zou kunnen geven tot op zijn minst nog meer uitstel van oplevering en mogelijk zelfs afstel?
  3. Is uw college bereid, om in samenspraak met alle projectpartners, de mogelijkheid te onderzoeken of één of meer andere projectontwikkelaars, zoals bijvoorbeeld in de inleiding benoemd, betrokken zouden kunnen worden bij de realisatie van ‘Project Waterdunen’?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn (Fractievoorzitter)
Bertie Steur (Fractielid)