Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE ‘Inzetten op langer openhouden kerncentrale’. (03-11-2021) MOTIE namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 11-11-2021.

MOTIE ‘Inzetten op langer openhouden kerncentrale’
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op donderdag 11 november 2021,
 
 
Constaterende dat:
  • Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat de gestelde klimaatdoelen zonder de implementatie van kernenergie niet haalbaar zijn;
 
Overwegende dat:
  • Een helder signaal richting Rijksoverheid o.i. nu aan de orde is;
 
Draagt het college op:
Om er bij de Rijksoverheid voor te pleiten om de kerncentrale in Borssele langer in gebruik te houden, indien dat veilig en verantwoord kan.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
 
François Babijn                       H.G.A. Steur                         E.A.A. van Hoecke