Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

BRANDBRIEF d.d.01-12-2021. (01-12-2021) Brief namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gericht aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zeeland

BRANDBRIEF
Aan           : Provinciale en Gedeputeerde Staten.
Onderwerp: Oproep om per omgaande over te gaan op digitaal vergaderen.
Oostburg, d.d. 1 december 2021,
 
Geachte collega’s,
 
Verzoek om bijdrage te leveren aan het tegengaan/voorkomen van verdere coronabesmettingen Zeeland
We moeten helaas constateren dat ook in Zeeland het aantal positief geteste mensen exponentieel toeneemt.
Dat feit benadrukt naar de mening van de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) de noodzaak, dat je als bestuursorgaan en individu, daar waar mogelijk, alles in het werk moet stellen om een bijdrage te leveren aan het tegengaan/voorkomen van een mogelijke verdere verspreiding van het virus.
 
Geen noodzaak fysiek vergaderen
Er is in het geval van commissievergaderingen en Statenvergaderingen geen noodzaak om fysiek te vergaderen, omdat de wetgever in een rechtsgeldig digitaal alternatief heeft voorzien.
Daar komt nog bij, dat tijdens de laatste persconferentie (26-11-2021) door premier Rutte nogmaals expliciet een oproep gedaan werd, ik citeer: ,,als reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis”, ,,en het thuiswerk advies wordt: werk thuis”.
Hij voegde er ook nog aan toe: ,,We zien dat werk een flink aandeel heeft in de verspreiding van het virus en dat moeten we echt naar beneden zien te krijgen!”.
 
Voorbeeldfunctie
De boodschap van onze rijksoverheid is helder: ‘Beperk je reisbewegingen zoveel mogelijk en werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.
Weliswaar wordt er een uitzondering gemaakt voor o.a. provinciale besturen.
Maar waarom moet je persé gebruik maken van die uitzonderingspositie, is dat nodig? Is dat verantwoord? Is dat een goed voorbeeld?
De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is de mening toegedaan dat wij geen gebruik moeten maken van deze uitzonderingspositie, omdat er geen noodzaak bestaat om fysiek te vergaderen en risico’s op besmetting zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Wij vinden fysiek vergaderen, in het licht van het exponentieel toenemend aantal besmettingen in Zeeland, daarenboven ook niet verantwoord en last but not least vinden wij het ook geen goed voorbeeld voor anderen.
Zinvolle controle
Tevens vinden wij het onbegrijpelijk dat Statenleden en Collegeleden, vanwege genoemde ‘uitzonderingspositie’, ook niet gecontroleerd hoeven te worden op een mogelijke coronabesmetting bij binnenkomst van de vergaderruimte; dus geen app hoeven te laten scannen of een negatieve test moeten overleggen.
Daar komt nog bij dat wij geconstateerd hebben dat insprekers tijdens commissievergaderingen blijkbaar ook ongecontroleerd in- en uit kunnen lopen.
 
N.B. Met een zinvolle controle bedoelen wij overigens het overleggen van een geldige negatieve testuitslag door alle aanwezigen en niet het laten scannen van een app die geen garantie kan bieden dat de persoon in kwestie wel- of geen drager van het virus is. Zo voorkom je dus dat negatief geteste ongevaccineerden besmet worden door gevaccineerde aanwezigen die alleen een app hoeven te laten scannen!
 
Oproep
Langs deze weg roepen wij u allen op om gevolg te geven aan de ‘dringende adviezen’ van premier Rutte en ondanks het feit dat de politiek een uitzonderingspositie heeft verworven, om toch gezamenlijk het goede voorbeeld te geven, want alleen zo krijgen wij samen corona eronder!
 
Wij roepen u dus allen op, om per omgaande te besluiten, om over te gaan op digitaal vergaderen.
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
François Babijn (Fractievoorzitter)