Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Behoud Volkstuintjes Oostburg. (24-04-2022) Motie namens Lijst Babijn bestemd voor raadsvergadering gemeente Sluis d.d. 28-04-2022.

Datum vergadering: 28 april 2022
Agendapunt:  
Ingediend door: Lijst Babijn
Onderwerp: MOTIE Behoud Volkstuintjes Oostburg
 
De gemeenteraad van de gemeente Sluis, in vergadering bijeen op 28-04-2022;
 
Constaterende dat:
  • De volkstuintjes aan de Veerhoekpolderweg in Oostburg al dateren van voor 1950 (Bron: artikel PZC d.d. 05-04-2022);
  • Tot 2018 daar nooit iemand problemen mee had;
  • Slechts één omwonende bezwaar heeft gemaakt tegen de zestien schuurtjes op het complex;
     
Overwegende dat:
  • Ouderen en met name gehandicapten deze schuurtjes gebruiken voor de opslag van hun materialen omdat zij slecht ter been zijn en dus niet in staat zijn om deze materialen telkens weer te moeten transporteren;
  •  Indien betrokkenen verplicht worden om hun schuurtjes te slopen, zij veelal genoodzaakt zullen zijn om hun hobby te beëindigen;
  • De gemeente deze situatie al ruim 70 jaar gedoogd heeft en er in deze periode slechts bezwaar is ingediend door één persoon;
 
Verzoekt het college om:
Om alles in het werk te stellen zodat betrokkenen hun ‘gezonde hobby’ tot in lengte van jaren kunnen continueren.
 
 
Ondertekening namens de fractie(s):