Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE HAP 24 uur OPEN. (24-04-2022) Motie namens Lijst Babijn bestemd voor raadsvergadering gemeente Sluis d.d. 28-04-2022.

Datum vergadering: 28 april 2022
Agendapunt:  
Ingediend door: Lijst Babijn
Onderwerp: MOTIE HAP 24 uur OPEN
 
De gemeenteraad van de gemeente Sluis, in vergadering bijeen op;
 
Constaterende dat:
  • De nachtelijke proefsluiting (tussen 24.00 uur en 8.00 uur) van de Huisartsenpost (HAP) in Oostburg per oktober 2021, in december 2021 is verlengd;
Overwegende dat:
  • De Huisartsenpost (HAP) een belangrijke schakel is voor de ‘leefbaarheid’ binnen onze gemeente;
  • Met name de veiligheid van onze inwoners en de toeristen die hier verblijven in het geding is, als gevolg van de langere aanrijtijden naar Terneuzen;
  • Dit een wissel kan trekken op het vestigingsklimaat, onze toeristische aantrekkelijkheid en mogelijk “krimp” kan veroorzaken;
  • Acute medische hulp in Knokke (BE) sneller bereikbaar is, en het dan ook voor de hand ligt dat mensen eerder gaan kiezen voor hulp over de grens, en als gevolg daarvan de bouw van een nieuw ziekenhuis in Oostburg op “losse schroeven” zou kunnen komen te staan;
    .
Verzoekt het college om:
Alles in het werk te stellen om de oorspronkelijk 24 uurs opening van de Huisartsenpost (HAP) in Oostburg in ere te laten herstellen.


Ondertekening namens de fractie(s):