Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Voedselbank luidt noodklok. (23-09-2022) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                          Oostburg, d.d. 23-09-2022
 
 
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van artikel PZC d.d. 23-09-2022: Voedselbank luidt noodklok, want rampscenario ligt op de loer: ‘Straks niet elke week meer een pakket’
 
Toelichting
Door donaties van een groot aantal mensen met het hart op de juiste plaats, bijeengebracht onder regie van Omroep Zeeland en niet te vergeten een forse bijdrage van onze provincie Zeeland, heeft de Voedselbank in 2009 de beschikking gekregen over een koelwagen.
Nu blijkt uit het krantenartikel van d.d. 23-09-2022 dat wederom ‘de nood aan de man is’ en de provincie Zeeland o.i. opnieuw een bijdrage zou kunnen en moeten leveren.
Ook uit het feit dat onze Rijksoverheid nu voor het eerst aangeklopt heeft bij Europa voor steun voor de voedselbanken, blijkt de urgentie.
 
Vragen
  1. Is uw college op de hoogte van deze urgente problematiek en is er al een hulpverzoek gericht aan uw college door betrokkenen?
  2. Is uw college bereid om een coördinerende rol op te pakken en desnoods provinciale financiële middelen vrij te maken, teneinde er voor te zorgen dat niemand in onze provincie Zeeland anno 2022 honger hoeft te lijden?
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter