Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

GIFGASDUMP. (15-11-2022) Art. 44 vragen PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), PvdA, 50 PLUS, GL aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

                                                                                                                      College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                          Oostburg, d.d. 15-11-2022
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden François Babijn (PARTIJ VOOR ZEELAND), Inez Flameling (PvdA), George Lernhout (50+) en Maaike Walraven (GL) m.b.t. gifgasdump ‘De Paardenmarkt’.
 
Toelichting
De gifgasdump ‘de Paardenmarkt’ (bestaande uit gifgasgranaten WO1) is gesitueerd in ondiep water voor de kust van Knokke-Heist (BE), niet ver van de Nederlands-Belgische grens. Er ligt minstens 35.000 ton munitie maar de totale hoeveelheid is niet zeker[i]. Het Vlaams Instituut voor de Zee concludeerde in 2019 dat de munitiestort groter en giftiger is dan gedacht[ii].
De netto stroming langs de Belgische kust is van Zuid naar Noord, wat inhoudt dat eventuele gifstoffen die uitspoelen langs de Zeeuwse kust terecht kunnen komen. In 2019 bleek ook al dat sporen van mosterdgas in het zeewater werden aangetroffen vlakbij de Zeeuwse kust[iii].
In 2019 waren er berichten dat de Vlaamse overheid van plan was de munitiestortplaats op te ruimen[iv]. Tot op heden hebben we echter niet vernomen of dat ook is gebeurd en wat de resultaten waren.
 
Vragen
  1. Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. het voornemen om deze gifgasdump op te ruimen?
  2. Is uw college, in het licht van bovenstaande, bereid om de mogelijke risico’s voor onze provincie Zeeland in beeld te brengen en zo nodig andere overheden en instanties (ook grensoverschrijdend) aan te spreken op hun verantwoordelijkheden?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
 
François Babijn  (Statenfractie PVZ)
Inez Flameling (Statenfractie PvdA)
George Lernhout (Statenfractie 50+)
Maaike Walraven (Statenfractie GL)