Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Drugsoverlast ( 22-08-2003) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van de Gemeente Sluis.

Onderwerp : Drugsoverlast. ( + bijlage )
Oostburg, d.d. 22-08-2003.
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Het ingediende verzoek door Dhr. J. Ulijn d.d. 25-03-2003, met als doel een gedoogbeschikking te verwerven ten behoeve van verkoop van softdrugs vanuit een pand in de gemeente, is voor mij wederom aanleiding een pleidooi te houden om onze gemeente drugsvrij te maken en te houden d.m.v. krachtdadig optreden ( 0 tolerantie ) en tevens vraag ik Uw steun om te voorkomen dat initiatiefnemers zoals Dhr. J. Ulijn de kans krijgen zo een desastreuze invloed op onze gemeenschap uit te oefenen. ( zie bijlage )
 
Van 1986 tot 2003 heeft een inwoner van onze gemeente enorme overlast veroorzaakt door het dealen van drugs vanuit een pand in Draaibrug. De nieuwe Gemeente Sluis heeft een paar vergeefse pogingen ondernomen dit een halt toe te roepen; uiteindelijk is een huurachterstand hem aldaar noodlottig geworden en
niet de nieuwe Wet Victoria.

Deze inwoner woont inmiddels in De Boelaertstraat te Aardenburg en door de vele klachten die mij bereiken bestaat het vermoeden dat dit heerschap vanuit deze nieuwe locatie zijn activiteiten voortzet. Tevens wordt er door omwonenden een verband gelegd met een pand in de Van Walcherenstraat en een woning in Het Verloren Kostje. Door de diverse malen ingediende klachten en processen verbaal die opgemaakt zijn, is de politie volledig op de hoogte en kunnen zij U derhalve de details verstrekken.

 
De mensen die voorstander zijn van een gedoogbeleid wil ik er op wijzen dat zodra er binnen Uw gezin of familie een drugprobleem de kop op steekt en U hierdoor persoonlijk betrokken raakt, U Uw mening waarschijnlijk snel zult herzien.
 
Hopende op Uw steun en kordate aanpak, verblijf ik,
 
Hoogachtend,
 
 
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,Tel.      : 0117 452945,

Fax.     : 0117 451207, E-mail :

 
P.S. In de bijlage licht ik mijn persoonlijk standpunt ten aanzien van drugs
        nader toe.