Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Energietransitie. (12-03-2018) Vragen namens Lijst Babijn aan het College van de gemeente Sluis.

Raadsvraag d.d. 12 maart 2018, gericht aan het College van de gemeente Sluis.
 
 
Vragen m.b.t. energietransitie.
 
Zonne-energie
  1. Is uw College bereid om te onderzoeken of het mogelijk is voor onze gemeente Sluis om deel te nemen in een PostcodeRoosproject?
  2. Indien een dergelijke deelname voor Sluis mogelijk zou zijn, wil uw College dan de financiële consequenties daarvan voor de raad in beeld brengen?
 
Toelichting
Onderzoek heeft uitgewezen dat indien de gemeente zelf gemeentelijke gebouwen zou voorzien van zonnepanelen dat dat geen financieel rendabele investering zou zijn. Gezien de huidige financiële positie van Sluis, acht de fractie van Lijst Babijn een dergelijke investering dan ook niet verantwoord en probeert daarom in genoemde vorm een beter alternatief aan te dragen.
 
 
Fractie LIJST BABIJN
 
François Babijn (Fractievoorzitter)