Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Persbericht d.d. 30-05-2019. / François Babijn (VOORZITTER LIJST BABIJN)

PERSBERICHT d.d. 30-05-2019
 
Coup
Ondergetekende heeft via de website van Omroep Zeeland (,,Lijst Babijn verandert naam in Onafhankelijk West”) moeten vernemen dat de politieke partij Lijst Babijn in de gemeente Sluis voortaan Onafhankelijk West heet en dat dat woensdagavond (29-05-2019) tijdens een fractievergadering is besloten.
Nogmaals voor alle duidelijkheid, ik ben daar niet bij betrokken geweest. Ik ben niet uitgenodigd en niet aanwezig geweest bij die vergadering en ik ben ook niet in kennis gesteld van dat besluit! Ook de hiernavolgende kandidaten van Lijst Babijn, Jessica van Heel-van den Abeele, Ester van de Wouw en Piet Westerweele zijn hier niet bij betrokken geweest en van in kennis gesteld.
 
Zetelroof
Op de website van de PZC onder de kop: ,,Lijst Babijn verder als Onafhankelijk West” lezen we dat Babijn ook geen lid meer is.
Als oprichter en voorzitter van de Politieke Vereniging Lijst Babijn (L.B.) wil ik ‘klip en klaar’ stellen, dat ondergetekende en de hierboven genoemde kandidaten vanaf heden los staan van dit nieuwe initiatief en dus niets meer te maken hebben met de onder een nieuwe naam opererende “voormalige vertegenwoordigers” van onze Lijst Babijn.
Samengevat betekent dat wel, in tegenstelling tot de aangehaalde berichten in de media, dat Lijst Babijn blijft bestaan en doorgaat met deze bovengenoemde kandidaten. De voormalige raadsfractie van Lijst Babijn, bestaande uit Lia Flikweert, Lucien van den Broecke en Sebastiaan Keijmel hebben zich afgescheiden van Lijst Babijn en blijven hun zetels in de gemeenteraad van Sluis bezetten onder een andere partijnaam. Zetelroof dus!
 
Kritiek
De afgelopen periode werd er door de raadsfractie solistisch opgetreden over belangrijke standpunten van Lijst Babijn zonder mij in kennis te stellen. Ook ontbrak het aan fatsoen mij bij de keuze van een nieuwe wethouder te betrekken.
 
Toekomst Lijst Babijn
Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 stelt Lijst Babijn zich weer kandidaat en dan is het aan de kiezer of wij weer als vanouds het ‘Algemeen Belang’ mogen dienen/behartigen.
 
Voorzitter Politieke Vereniging Lijst Babijn (L.B.)
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.: 0117 452945, E-mail: fbabijn@planet.nl