Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersveiligheid Boerenhol. (04-10-2022) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                      
                                                                                     Oostburg, d.d. 04-10-2022
 
 
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van artikel PZC d.d. 01-10-2022: Vrees van Boerenhol komt uit, ook na aanpassingen wordt er hard gereden: ‘Er is maar weinig veranderd’.
 
Toelichting
We lezen in het artikel dat de angst van bewoners van Boerenhol is uitgekomen. Maanden geleden vreesden ze al dat de veranderingen aan de N675 weinig zouden veranderen aan de verkeersintensiteit en snelheid.
 
Vraag
Waarom zet uw college bij de aanpak van verkeersonveilige situaties binnen onze provincie Zeeland, zoals bijvoorbeeld Boerenhol en Nummer Één, niet in op de aanleg van veilige wegen zonder hindernissen in combinatie met een trajectcontrole, teneinde verkeersslachtoffers en teleurstelling te voorkomen?
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter