Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Onderzoek mogelijkheden oprichting internationale school in Zeeuws-Vlaanderen. (27-01-2023) Motie bestemd voor Statenvergadering d.d. 03-02-2023.

MOTIE Onderzoek mogelijkheden oprichting internationale school in Zeeuws-Vlaanderen
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 3 februari 2023,
 
 
Constaterende dat:
  • Expats die zich tijdelijk in Zeeuws-Vlaanderen vestigen niet de mogelijkheid hebben om hun kinderen in de directe nabijheid onderwijs te laten genieten aan een internationale school;
 
Overwegende dat:
  • De vestiging van een internationale school derhalve in een behoefte zou voorzien en tevens een boost zou kunnen betekenen voor het ‘vestigingsklimaat’;
  • Onderwijsaanbod ook moet worden afgestemd op de behoefte van het bedrijfsleven;
 
Draagt het college op:
In samenspraak met alle betrokken partijen een onderzoek te starten om eventuele mogelijkheden in kaart te brengen.
 
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Statenfractie                                                                
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)                                            
François Babijn