Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Geen gebruik voorkeursrecht agrarische gronden. (25-02-2023) Motie namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 10-03-2023.


MOTIE Geen gebruik voorkeursrecht agrarische gronden
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 10 maart 2023,
 
Constaterende dat:
  • de Rijksoverheid het voorkeursrecht voor het Rijk en provinciale overheden bij de opkoop van agrarische gronden aan het onderzoeken is *;
Overwegende dat:
  • het inzetten van een voorkeursrecht op gronden met een agrarische bestemming gezien kán worden als het onteigenings-voorportaal en daarmee tenminste de schijn kan opwekken in tegenspraak te zijn met de ‘Zeeuwse aanpak’;
  • het vestigen van een voorkeursrecht op agrarische grond (negatieve) materiële invloed heeft op de waarde en bancaire financiering van die grond;
  • het juist nu van belang is om géén onnodig extra onzekerheden voor agrarische ondernemers te creëren;
 
Draagt het college op:
bij het Rijk aan te dringen om af te zien van het voornemen om het mogelijk
(wettelijk) voorkeursrecht op agrarische gronden te verankeren voor het Rijk en/of provinciale overheden;
binnen de provincie Zeeland als provinciale overheid op voorhand af te zien van dat voorkeursrecht voor gronden met een agrarische bestemming binnen de
gebiedsprocessen.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)                                           
François Babijn
 
* Plan van Rijk voor voorkeursrecht op boerengrond alarmeert LTO en juristen:
https://fd.nl/economie/1461941/plan-van-rijk-voor-voorkeursrecht-op-boerengrond-alarmeert-lto-en-juristen