Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Storingen nagelnieuw beeld- en geluidsysteem Statenzaal. (11-04-2023) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND )PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                        Oostburg, d.d. 11-04-2023
 
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van meerdere storingen nagelnieuw beeld- en geluidsysteem Statenzaal.
Toelichting
De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) en velen met ons constateren dat er zich na de ingebruikname van het nieuwe beeld- en geluidsysteem in de Statenzaal, vele storingen hebben voorgedaan, met als dieptepunt de storing vlak voor aanvang van de stemming op 10 maart 2023, dus vlak voor de verkiezingen. Daardoor kon er pas op 28 maart, als mosterd na de maaltijd, worden gestemd.
Wij hebben geconstateerd dat er op 28 maart een back-up systeem aanwezig was, voor als er onverhoopt wederom een storing in ons nagelnieuwe beeld- en geluidsysteem zou optreden.
 
Vragen
  1. Graag vernemen wij van uw college welke oorzaken er aan ten grondslag liggen van de diverse storingen.
  2. Tevens willen wij van uw college horen of de kosten voor het aanwezige back-up systeem op 28 maart jl. gedragen zijn door de leverancier/installateur van het nieuwe beeld- en geluidsysteem, en zo nee waarom niet en in dat geval willen wij weten hoe hoog die kosten waren?
  3. Acht uw college het net als wij verstandig, om bij iedere vergadering in de Statenzaal, een back-up systeem paraat te hebben? Zo ja, welke kosten zijn hiermee gemoeid? Zo nee, waarom niet?
  4. Ook zijn wij benieuwd naar andere mogelijke alternatieven om onderbrekingen (beeld- en of geluid, stemsysteem) te kunnen ondervangen en daarom verzoeken wij uw college om deze in beeld te brengen.
 
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter