Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ontwikkelingen Burgtkwartier te Oostburg (+ bijlagen). (27-04-2023) Vragen namens Lijst Babijn aan het college van de gemeente Sluis.

Kenmerk:                                                                                                                                    
   
   
 
 
Schriftelijk vragen (art. 41 RvO - politieke vragen) / Verzoek om inlichtingen (art 169, 3e lid en 180, 3e lid GW, art. 43 RvO)
 
 
 
 
 

 

 
 
 
de voorzitter van de Raad
 
VRAGEN RAADSLID/FRACTIE: Lijst Babijn
Raadvraagnummer:
behandelend ambtenaar:
 
ONDERWERP: Ontwikkelingen Burgtkwartier te Oostburg (+ bijlagen).
 
TOELICHTING: Nadat de gemeente Sluis de negentien koopwoningen ter plaatse had verworven en vervolgens had gesloopt, heeft de toenmalige wethouder Ploegaert in 2020 de verwachting uitgesproken dat de bouw van tien zorgappartementen voor ZorgSaam en twaalf stuks voor Zeeuwse Gronden halverwege 2021 kon beginnen.
 
 
Vragen (art. 41 en 43 RvO)
 
 
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
1 Hoeveel heeft de aankoop van alle woningen in het Burghtkwartier (omgeving H.A. Callenfelsstraat en I. van Houtestraat) te Oostburg, inclusief alle andere kosten (de sloop en egalisatie e.d.) de gemeente Sluis gekost? 1  
2 Wanneer worden daar de voorziene zorgappartementen gebouwd? 2  
3 Mochten de plannen tussentijds gewijzigd zijn, welke activiteiten worden er dan ter plaatse in de toekomst voorzien en op welke termijn? 3  
4   4  
5   5  
   
Datum vragen:
27-04-2023
 
 
 
 
 
 
 
   
Datum antwoorden:
 
Verzonden:
 
Burgemeester en Wethouders van Sluis,
 
secretaris,                              burgemeester,
 
 
 
          
       
 
 
 
BIJLAGEN (2):
 

(1)https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/woonzorgzone-burghtkwartier-in-centrum-oostburg-wacht-eindelijk-voltooiing~a440c99d/180042672/

Woonzorgzone Burghtkwartier in centrum Oostburg wacht eindelijk voltooiing

OOSTBURG - Het komt er eindelijk van, de voltooiing van de woonzorgzone Burghtkwartier in het centrum van Oostburg. Wethouder Peter Ploegaert verwacht dat halverwege 2021 de bouw van tien zorgappartementen voor ZorgSaam en twaalf stuks voor Zeeuwse Gronden kan beginnen.
PZC Harmen van der Werf 13-12-20, 10:00
 
Al sinds 2016 is aan het project gewerkt. Nog eerder zijn de voorbereidingen begonnen, zo'n tien jaar geleden bij de presentatie van het grootschalige stadsvernieuwingsplan Aantrekkelijk Oostburg. Woonzorgcentrum De Burght is vervolgens in 2014 verrezen, vlakbij het Ledeltheater. En over een tijdje is het dan zo ver dat achter De Burght nieuwbouw kan plaatsvinden.

Niet vreemd dat het zo lang duurde

Dat het zo lang heeft geduurd, is niet vreemd. De gemeente Sluis moest op de bouwlocatie achter woonzorgcentrum De Burght, aan de Burg. H. A. Callenfelsstraat en Burg. I. van Houtestraat, eerst negentien (verouderde) koopwoningen verwerven. Dat is gelukt zonder dat tot onteigeningen hoefde te worden overgegaan, tot tevredenheid van wethouder Ploegaert. ,,Veel werk is daarvoor verzet."
De woningen zijn vorig jaar gesloopt. Het ontwerp-bestemmingsplan voor de nieuwbouw is onlangs week in de inspraak gebracht en ligt nog een kleine zes weken ter inzage. Als alles meezit, kunnen medio 2021 bouwvakkers aan de slag, is de voorlopige planning. Woningcorporatie Woongoed is opdrachtgever. In Oostburg is veel vraag naar woningen voor ouderen. ZorgSaam kan hen in de nieuwbouw 24 uur per dag zorg bieden. De twaalf appartementen voor cliënten van Zeeuwse Gronden zijn de eerste in de gemeente Sluis van de in Terneuzen gevestigde instelling voor psychiatrische zorg.
  1. https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1714.bpburghtkwartier-VO01/t_NL.IMRO.1714.bpburghtkwartier-VO01.html