Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Legale wietteelt. (10-01-2018) Betoog namens Lijst Babijn in de Commissie Ruimte/AB d.d. 10-01-2018.

D-Brieven
7 Beantwoording College aan fractie Lijst Babijn m.b.t. gemeentelijk beleid wietteelt.
 
Namens Lijst Babijn heb ik gevraagd of de gemeente Sluis het voortouw zou willen nemen om legale wietteelt in Zeeland uit te sluiten.
 
Den Haag heeft besloten proeven te doen met legale wietteelt teneinde druggerelateerde criminaliteit terug te dringen.
De door mij genoemde argumenten waren en zijn nog steeds:
Ten eerste heeft onderzoek uitgewezen dat 80 procent van de geteelde wiet bestemd is voor het buitenland. Legaal geteelde wiet mag niet over de grens verhandeld worden (Europese regelgeving verbiedt dat); die illegale vraag/markt blijft dus bestaan. Ten tweede mag het THC gehalte van geteelde wiet niet zo hoog zijn als van illegale wiet omdat er anders in feite sprake is van harddrugs met nog hogere gezondheidsrisico’s. Gebruikers willen zware wiet en geen “wiet voor watjes!” Ten derde wordt er in Nederland al jaren een stringent anti-rookbeleid gevoerd en het verstrekken van legaal geteelde wiet staat ook daar haaks op.
 
Antwoord namens College Sluis:
,,Binnen de gemeente Sluis, en in mindere mate binnen geheel Zeeuws-Vlaanderen, is geen sprake van een excessief hoog aantal ontmantelingen van illegale hennepteelt of overlast door(straat)dealers. Dit wil niet zeggen dat er geen sprake is van drugsproblematiek. Er worden nog steeds wel kwekerijen ontmanteld en ook de aanpak van (straat)dealers blijft voortgang vinden. Echter, als er gekeken wordt naar de mate van overlast die hennepkwekerijen en (straat)dealers veroorzaken, dan kan de conclusie getrokken worden dat deze niet meer is dan in overige (kleine) gemeenten in Zeeland. Op dit moment zien wij daarom geen dringende reden om de gemeente Sluis aan te melden voor de landelijke proef legale hennepteelt. Vanzelfsprekend zullen wij de verdere ontwikkelingen t.a.v. dit onderwerp verder volgen.”
 
Mijn conclusie:
Uw College wil blijkbaar geen afstand nemen van proeven met legaal geteelde wiet, laat staan het voortouw nemen om Zeeland hier voor dicht te timmeren en uw College gaat totaal niet in op de door mij, namens Lijst Babijn, ingebrachte argumenten.
Tot slot. In uw brief staat vermeld dat Goes heeft laten weten dat er een bestuurlijk besluit ligt om geen deel te nemen aan een landelijke proef.
Vraag. Is uw College op zijn minst alsnog bereid, naar voorbeeld van de gemeente Goes, om met een raadsvoorstel te komen teneinde proeven met legale wietteelt op het grondgebied van de gemeente Sluis definitief uit te sluiten?